bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

„ Za počítač – strom“

 -  grantová výzva        - darovanie   počítačových  zostav.  

Nezisková organizácia Bez bariér n. o. sa od r. 2008 venuje ochrane životného prostredia. Nakoľko má vo výpožičke priestory v budove Centra mládeže Radosť, organizuje rôzne aktivity pre rôzne cieľové skupiny.  Aj v tomto období sa hlásia seniori na počítačový kurz, kdeže rodičia majú potrebu komunikovať so svojimi deťmi, ktoré často žijú dlhodobo alebo trvalo v zahraničí.  Nakoľko sme  už také vzdelávanie organizovali nielen v získavaní počítačových zručností, bolo by veľmi vhodné, keby sme mohli zapojiť viacerých záujemcov.    V oblasti ekológie sa aktívne zapájame nielen do udržiavania záhrady, kde realizujeme svoje aktivity, ale spoločne s dobrovoľníkmi vysádzajú nielen kroviny, ale aj stromčeky, ale aj vysádzajú v jari kvety v okolí celého chodníka pre vozíčkárov. V budúcom roku plánujeme vysadiť minimálne 20 stromčekov. 

V budúcom roku sa plánujeme zapojiť aj do revitalizácie šarišského hradu a jeho okolia .

 

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                               Bez bariér  2010 - 2015