bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

kontakt

KONTAKT

                                         

                              Bez Bariér, n.o.

             Prostějovská 38

             080 01 Prešov

                                       IČO  37887980

                    Číslo účtu:    Slovenská sporiteľňa a.s. Prešov

                                                     0505010247/0900

 

                                       Tel.č.:  0911 60 40 76

                                        bezbarierno@gmail.com

 

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                               Bez bariér  2010 - 2015