bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Úvod

 

Nezisková organizácia Bez bariér, n.o. je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:


a.poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b.poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c.ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d.vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e.tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia  obyvateľstva,
f.služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

 


Aktuality           


  

„Vodičák na vozíček“

----------------------------------------------------------------------------------

www.facebook.com/pages/e-shop-Radosť/424800754388912

 

 

         

 

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                       Bez bariér  2010 - 2016