bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

 

Názov projektu:"Od myšlienky k hračke"     

                                 Projekt podporila:        

v rámci grantovej schémy Pre nádej 2012

Pozvánka na výstavu drevených a textílnych hračiek

 

              katalóg Hračky              foto

Projektom "Od myšlienky k hračke" chceme priblížiť ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom výrobu drevených a textilných hračiek, a to od prvej fázy návrhu hračky až po finálnu verziu výrobku.

Naším zámerom je, aby sa na výrobnom procese hračky podieľali ŤZP mladí ľudia svojou kreativitou, svojimi návrhmi a prácou s využitím IKT technológií (práca v grafickom programe), a tým rozvíjali svoje zručnosti. Zároveň ich chceme oboznámiť s novými technológiami - s nekonvenčnou metódou delenia materiálov pomocou laserového zariadenia a sublimačnou potlačou. Nadobudnuté skúsenosti budú ďalej využívať pri práci v chránenej dielni, čím sa výroba hračiek zaradí do jej výrobného portfólia.

Výsledné hračky chceme venovať ŤZP deťom v DSS Slniečko v Prešove, aby im napomáhali pri cvičení jemnej motoriky.

Aktivity:
1) Prípravná fáza : (1 mesiac)
- stretnutie koordinátorov projektu a ŤZP mladých ľudí (z chránenej dielne a SPrŠ), oboznámenie s myšlienkou projektu.
- oboznámenie realizačného tímu s harmonogramom realizácie projektu.
- náčrt vlastných námetov, výber konkrétnych hračiek (drevenej a textilnej) podľa náročnosti výroby, s ohľadom na schopnosti ŤZP účastníkov.
- materiálno-technické zabezpečenie projektu.
2) Realizačná fáza : (4 mesiace)
- popis činností a ukážka práce na laserovom zariadení, oboznámenie sa s podkladmi potrebnými k procesu výroby.
- popis činností a ukážka práce na zariadení na sublimačnú potlač materiálov, oboznámenie sa s podkladmi potrebnými k procesu výroby.
- oboznámenie sa s prácou v grafickom programe pod vedením lektora.
- tvorba grafického návrhu hračiek (drevenej a textilnej) v grafickom programe pod vedením lektora.
- výroba polotovarov a častí drevených a textilných hračiek pomocou laserového zariadenia.
- povrchová úprava polotovarov a častí drevených hračiek – brúsenie, farbenie, lakovanie, a pod.
- kompletizovanie a montáž častí drevených hračiek pomocou spojovacieho materiálu.
- povrchová úprava textilných hračiek sublimačnou potlačou.

- kompletizovanie textilnej hračky - spájací proces (zošívanie), prišívanie drobnej galantérie (gombíky, šnúrky a pod.)
- finálna úprava výrobkov a príprava vernisáže hračiek.
- medializácia: uverejnenie pozvánky na vernisáž pre širokú verejnosť na web stránke a v miestnych médiách (Prešovský večerník, Rádio Prešov).
- zahájenie vernisáže spojenej s diskusiou s autormi.
- darovanie hračiek ŤZP deťom v DSS Slniečko v Prešove, na cvičenie jemnej motoriky.
3) Hodnotiaca fáza : (1 mesiac)
- spätná väzba zo strany účastníkov projektu formou dotazníkov a rozhovorov, fotodokumentácia.
- spätná väzba zo strany ŤZP detí z DSS Slniečko a ich opatrovateliek o záujme o jednotlivé hračky.
- spracovanie pripomienok a návrhov, výroba ďalších kusov hračiek na predaj.
- zaradenie hračiek do výrobného portfólia chránenej dielne, vyhotovenie ponukového katalógu.
Trvanie projektu: 1.2.2013 – 31.7.2013

https://picasaweb.google.com/115080201074997889543

        

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                 Bez bariér  2010 - 2015