bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

 

Názov projektu: Dedo Gusto tak už skús to!

 

Projekt podporený :       v kategórii Vzdelávanie

      

Komunitná nadácia Veľký Šariš z fondu Občianska voľba pivovaru Šariš podporila projekt Neziskovej organizácie Bez bariér n.o. s názvom „Dedo Gusto, tak už skús to“.

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie počítačovej gramotnosti seniorov stretávajúcich sa v prenajatých priestoroch, ktoré nám ponúklo Občianske združenie Barlička. Táto myšlienka bude realizovaná za podpory mladých zdravotne postihnutých ľudí na princípe mentoringu. Našou snahou je aj sprístupnenie internetu seniorom, prostredníctvom ktorého si budú vedieť vyhľadať pre nich potrebné a zaujímavé informácie.

Medzi čiastkové ciele vychádzajúce z hlavného cieľa patrí:

- poskytnúť priestor pre zmysluplné využitie voľného času seniorov a rozšíriť príležitosti pre   ich sebarealizáciu

- naučiť seniorov pracovať s elektronickou poštou a skypom (technológia telefonovania cez internet), vďaka čomu dosiahnu lepšiu komunikáciu so svojimi deťmi, vnúčatami

  a ostatnými príbuznými žijúcimi po celom Slovensku, ale aj v zahraničí

- odstrániť obavy z práce s počítačom, ktorý je strašiakom pre mnohých seniorov

- práca seniorov s počítačom a internetom je možnou alternatívou, ktorá zníži riziko ich

  izolácie od spoločnosti a prostredníctvom ktorej získajú nové, nie len spoločenské, ale aj  virtuálne kontakty 

- vytvoriť zaujímavé a priateľské prostredie podnecujúce aktivitu a tvorivosť seniorov

- prostredníctvom spoločenského kontaktu zmierniť u seniorov pocit osamelosti a bezmocnosti

- prácou s počítačom a internetom stimulovať pamäť seniorov

Prostredníctvom nižšie uvedených aktivít sa budeme snažiť naplniť hlavný cieľ a z neho vychádzajúce čiastkové ciele:

1.      Úvod do sveta počítačov – vysvetlenie najzákladnejších pojmov

2.      Základy práce s počítačom a v prostredí MS Windows

3.      Práca s programami dodávanými s Windows

4.      Internet a jeho možnosti

5.      Elektronická pošta – E-mail

6.      Skype – telefonovanie cez internet

7.      Základy práce s textovým editorom – Word

8.      Základy práce s tabuľkovým editorom – Excel

9.      Základy práce s prezentačným editorom – Powerpoint

10.  Vyhodnotenie projektu seniormi

Tohto počítačového kurzu sa zúčastní šestnásť seniorov, ktorý budú rozdelení do dvoch skupín a každá skupina strávi s počítačmi tri hodiny raz v týždni. Aj po skončení projektu sa budeme seniorom v tejto oblasti venovať, naďalej ich budeme v práci s počítačom a internetom zdokonaľovať a budeme precvičovať už naučené poznatky.

Trvanie projektu:    Január 2012 – júl 2012

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                               Bez bariér  2010 - 2015