bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

 

Aktivity

rok  2014Výmena Poľsko

Naši mladí zamestnanci sa zúčastnili bilaterálnej mládežníckej výmeny v poľskom meste Nowý Sacz, ktorej cieľom bola podpora nezávislého života mladých ľudí so zdravotným postihnutím (telesným a/alebo mentálnym) zo Slovenska a Poľska. 

Hlavným zámerom bolo posilniť sebavedomie mladých, zdieľať skúsenosti zo samostatného života, vytvoriť nové priateľstvá pre vzájomnú súdržnosť a podporu a podporiť kreatívne riešenie problémov. Mladí si mohli vyskúšať žiť 10 dní bez pomoci rodičov, zažili rôzne zábavné a rolové hry, tímbildingové aktivity, zúčastnili sa diskusií a zažili interkultúrne učenie v praxi.

 

 


 


Komunitná záhrada Sídlisko III

Zúčastnili sme sa tvorby vyvýšených záhonov v spolupráci s OZ SOSNA, vytvorili sme hmyzí hotel a venujeme sa starostlivosti o úrodu v záhrade.

Komunitná záhrada Sídlisko III sa nachádza medzi blokmi Sídliska III v Prešove. Vznikla v roku 2014 s cieľom šíriť myšlienku komunitného pestovania a organizovania medzi rôzne cieľové skupiny. Od detí, cez mládež s ťažkým zdravotným postihnutím, aktívnych dospelých dobrovoľníkov až po seniorov. Cieľom projektu je rozšíriť možnosti pestovania vo vyvýšených záhonoch a reagovať na potreby slabších skupín vytvorením lavičkového sedenia. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť a podporiť susedské vzťahy, kamarátstva a priateľstvá, ktoré by inak nevznikli.

 

  


 


 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                              Bez bariér  2010 - 2015